УПИ в с. Марикостиново с възможност за застрояване

Парцел